Rekvalifikace

Akreditovaný rekvalifikační

logo barevné

KADEŘNICKÝ KURZ

 

Kurz

V kurzu jsou z důvodu možnosti individuálního přístupu ke každému uchazeči vždy maximálně 6 účastníků. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží „Doklad o kvalifikaci na pracovní činnost holičské a kadeřnické práce“. Tento kvalifikační doklad je oficiálním dokladem o rekvalifikaci, uznávaným na celém území České republiky. Držitele opravňuje k provozování kadeřnické praxe ve všech provozovnách a a zařízeních jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání, protože umožňuje získat živnostenský list s předmětem podnikání-holičské a kadeřnické práce. Každý z uchazečů je seznámen při osobním pohovoru o průběhu a organizaci kurzu ještě před zahájením rekvalifikace, tedy před vydáním „Potvrzení o ceně“ pro Úřad práce, či před úhradou kurzu pokud tento hradí z vlastních zdrojů.

 

Pro zájemce se středoškolským vzděláním nebo učňovským vzděláním:

  • rozsah kurzu 300 hodin
  • denní kurz nejdéle 38 dnů
  • víkendový kurz 16 víkendů (možnost dohodnout také individuální plán)

Pro zájemce se základním vzděláním (minimální věk 18 let):

  • rozsah kurzu 600 hodin
  • denní kurz nejdéle 76 dnů
  • víkendový kurz 32 víkendů (možnost dohodnout také individuální plán)

Kurz zahrnuje teoretickou a praktickou část výuky, spotřební materiál používaný při výuce, studijní materiály, které zůstávají účastníkům kurzu i po jeho dokončení. Fény, strojky, natáčky, další pomůcky a nástroje jsou součástí vybavení salonu.  Účastníci si kupují pouze vlastní nůžky. Na začátku kurzu Vám poradíme jaké nůžky budete potřebovat, případně Vám je zajistíme (nejsou však zahrnuty v ceně kurzu). V ceně je také zahrnuta závěrečná teoretická a praktická zkouška. Jedinou povinností frekventanta je zajistit si potřebný počet vhodných modelů (cca 3) a opatřit si adekvátní kadeřnické nůžky (cca v hodnotě 2.000,-Kč).

 

Rekvalifikace u nás mohou využít i lidé evidovaní na úřadu práce

Pokud Vás úřad práce zařadí do evidence uchazečů o rekvalifikační kurzy může Vám v případě schválení uhradit příslušné náklady na kurzovné. V některých případech může úřad práce účastníkům navštěvující rekvalifikační kurzy poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. cestovné, ubytování). V současné době je možné, aby si lidé, kteří jsou evidováni na úřadu práce sami vybrali akreditované vzdělávací zařízení ve kterém chtějí rekvalifikace absolvovat. Některé úřady práce poskytují dokonce i finanční příspěvek na zahájení podnikání. Úřad práce důsledně sleduje docházku na rekvalifikační kurzy. Frekventant musí důsledně dodržovat povinnosti účastníka kurzu tj. plnit výcvikové a a studijní povinnosti, důsledně dodržovat docházku. V případě nemoci, či jiných absencí je třeba se vždy neprodleně omluvit a dodat potvrzení stvrzující důvod nepřítomnosti.

Pokud bude účast frekventanta kurzu ukončena z důvodu porušení všech či jen některých povinností, poměrnou část kurzu hradí frekventant sám z vlastních zdrojů.

Pokud bude účast frekventanta kurzu ukončena ze zdravotních, či jiných, vážných důvodů – toto bude posouzeno individuálně -, poměrnou část kurzu hradí Úřad práce.

 

Osnova

Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti „holičské a kadeřnické práce“. Osnova obsahuje klasická témata např. mytí vlasů, natáčení, stříhání dámských a pánských účesů, společenské účesy, foukaná ondulace, barvení, melírování, přelivy, preparace (trvalá ondulace) a mnoho dalšího. Jednotlivé výukové lekce mají přesný rozvrh a řád, obsahují teoretické základy a praktické dovednosti vyučované pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu. Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání pracovní činnosti jak po stránce teoretické, tak i praktické. Absolventi se po úspěšném zakončení kurzu stávají profesionály s velmi dobrým základem pro další kadeřnickou kariéru jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

 

Vyučující

Odborný lektor je schválen akreditací MŠMT a prověřen mnohaletou praxí. Účastníci tak mají stoprocentní garanci lektora s příslušným odborným vzděláním, dlouholetými odbornými zkušenostmi a znalostmi aktuálních moderních střihů, technik barvení a melírování atd.

 

Máte-li k rekvalifikačním kurzům jakýkoliv dotaz s důvěrou se na nás obraťte prostřednictvím telefonu nebo emailu. Využít můžete také náš kontaktní formulář.